SWISSmag – časopis o Švýcarsku

SWISSmag je časopis určený všem, kdo se zajímají o Švýcarsko – ať už z jakýchkoli důvodů. Přináší neomezenou paletu témat, která vždy nějak souvisí s fenoménem Švýcarsko. Představuje unikátní švýcarskou přírodu, bohatou kulturu, vyspělý svět obchodu, osobnosti přesahující hranice, drsnou minulost i zralou současnost. SWISSmag je jedinečným médiem pro komunikaci produktů spojených buď přímo se Švýcarskem, nebo s hodnotami jím reprezentovanými: kvalitou, spolehlivostí a jistotou. Vzhledem k úzké spolupráci s HST – Obchodní komorou Švýcarsko–Česká republika a českou pobočkou agentury Switzerland Tourism se SWISSmag dostává přímou cestou ke čtenářům se silnými obchodními vazbami i citovým vztahem ke Švýcarsku.

Časopis o Švýcarsku

Více na: www.swissmag.cz


Profil časopisu SWISSmag

Harmonogram vydávání časopisu SWISSmag 2023-24

Formáty tištěné inzerce