SNOW market 2022-23 – nový koncept vydání

Vydání SNOW market, průvodce trhem lyžařova hardware, vychází již prakticky od počátků SNOW v původní koncepci. Vždy jsme kladli důraz na plné pokrytí vybraných produktů a značek na trhu, aby čtenář držel v jediném výtisku vše, co je na trhu přítomno. Po dvaceti letech rozvoje internetu jsme se letos rozhodli tento původní koncept inovovat, opustit cestu kvantity a soustředit se více na nosné produkty a značky českého a slovenského...

Read More

Novinka: Skialpový speciál SNOW

Pro sezónu 2022-23 chystá vydavatelství SNOW media hned několik novinek. Tou asi nejvýznamnější je speciální vydání věnované čistě skialpinismu. Na trh se dostane 12. ledna 2023. Trvalo několik sezón, než jsme se pro čistě skialpový speciál rozhodli. Zkusíme sdružit argumenty, které nás nakonec k tomuto kroku přesvědčily. Trh si žádá speciální tiskovinu Trh skialpu za poslední roky značně vzrostl. Logicky s jeho boomem vzniká hlad po...

Read More

Distribuce časopisů 2.0

Trh s tištěnými periodiky prochází v posledních 10 až 15 letech výraznými pohyby, které ještě umocnila covidová pandemie. Na novou situaci reaguje vydavatel časopisů SNOW a NORDIC efektivnější a adresnější distribucí, která minimalizuje remitendu z volného prodeje v trafikách.   Ve vydavatelství SNOW media jsme hledali řešení, které bude efektivní z hlediska čtenářů i inzerentů. Rozhodli jsme se plošně nezvyšovat ceny inzerce, ale spíše...

Read More

Záruka 100 dní lyžování

Inzerujte zcela bez rizika ve SNOW! Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci před sezónou 2021/22 se skupina SNOW media rozhodla vzít veškeré vaše inzertní riziko na svá bedra. S každým omezením lyžování se bude vaše platba za smluvní inzerci úměrně snižovat, při celosezonním zákazu lyžování nezaplatíte za inzertní kampaň nic! 100% garance, 0% riziko S každým dnem pod stovku se ubírá jedno procento z plnění: například při 99 dnech...

Read More

100 skiing days guarantee

Advertise with no risk in SNOW! Due to the uncertain epidemiological situation before the 2021/22 season, the SNOW media group has decided to take all your advertising risks on their shoulders. With each restriction of skiing, your payment for contractual advertising will decrease proportionally, with the all-season ban on skiing, you will not pay anything for the advertising campaign! 100% guarantee, 0% risk With each day under one hundred ski...

Read More

SNOW v období covidu na podzim a v zimě 2020/21

Milí partneři, v chaosu, do kterého společnost upadla společně s opatřeními ohledně C19, bychom Vás chtěli uklidnit, že Vaše inzerce nepřijde kvůli snížené aktivitě obyvatelstva vniveč. Provádíme konkrétní kroky k tomu, aby inzerce byla co možná nejefektivnější a aby pokud možno zasáhla v průběhu sezóny ještě více čtenářů než dříve. Časopisy vydané během podzimu jsou – z důvodu jejich snížené prodejnosti v síti novinových stánků a sportovních...

Read More

#Skialpuj!

Zapojte se do nejširší skialpové kampaně sezóny!   Skialp jede. Jak v reálném světě – přejí mu jak omezení lyžařských středisek, tak počasí na začátku sezóny –, tak ve světě médií. Skupina SNOW media proto představuje nejvýznamnější skialpový projekt v tisku a na internetu, který pro tuto sezónu spatří světlo světa. Prosákne na tištěné stránky časopisu SNOW, NORDIC, portálu SNOW.cz a na zcela nový web Skialpuj.cz.  Loňský časopis SNOW s...

Read More

SNOW v sezóně 2019/20: rekordní čtenost i návštěvnost

Sezóna 2019/20 se do pamětní knihy lyžařů nezapíše v pozitivním světle. Pozdní a slabá sněhová nadílka, časté oblevy a nedostatek mrazu velmi utlumily lyžařské aktivity, omezily fungování lyžařských areálů a prostor pro lyžařské vyžití obecně. A do toho všeho přišel koronavirus, který učinil rázný konec lyžařské sezóny o měsíc dříve, než je běžné. Jak se tato situace podepsala na sledovanosti médií SNOW? SNOW: bezmála 200 tisíc čtenářů,...

Read More

Tištěná média: Jsou, nebo nejsou in?

Je to tradiční evergreen. Nová média zaplavila prostor silou povodně a roky se spekuluje, kdy definitivně vytlačí papír. Přes veškeré proměny a pohyby je ale dnes už definitivně zřejmé, že papír má ve světě médií své pevné místo. A v lecčems je dokonce nenahraditelný. Což dokládá i aktuální výzkum Unie vydavatelů, který vznikl ve spolupráci s agenturami Median a STEM/MARK v době koronavirové krize. Pokud vás toto téma zajímá do...

Read More

SNOW Market a SNOW Time 2020/21

Oba speciály SNOW zaznamenají pro sezónu 2020/21 výraznou změnu podoby. Budou určeny cílové skupině čtenářů nejen časopisu SNOW, ale i běžkařského magazínu NORDIC. A tedy budou obsahově hybridní. K cestovatelskému tématu v rámci vydání Na lyže! (SNOW Time) nově přibude téma móda. A všem inzerentům, kteří splňují tematickou relevanci (lyžařská výzbroj a módy, resp. lyžařské destinace) dostanou možnost využít speciálně zlevněných formátů. Lyže...

Read More