Pro bližší informace, ceníky, orientační kalkulace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo redakci na níže uvedeném telefonu či e-mailové adrese.

Inzerci zajišťuje:
SNOW CZ s.r.o.
Husitská 344/63,
130 00 Praha 3 tel.:
+420 222 780 286
inzerce@snow.cz

Kontaktní osoba
Petr Havelka, petr.havelka@snow.cz mob.: +420 775 610 757