PR článek je moderní a účinnou formou propagace. Publikováním PR článku máte možnost nenásilnou, čtivou formou upozornit na konkrétní výrobek či službu. Hodnota článku spočívá i v budování tématických zpětných odkazů, které jsou důležitou součástí SEO (search engine optimization) aktivit.

PR článek se vzhledem zpravidla velmi podobá jiným článkům na daném portálu, obsahuje ale navíc i kontakt na firmu poskytující danou službu nebo výrobek včetně odkazů na webové stránky klienta. V článku mohou být umístěné fotografie, vložený přehrávač s videem ap. Délka článku není limitována.

Podmínky PR článků:
– grafickou přípravu PR článků na základě podkladů (texty, obrázky, loga) dodaných inzerentem zajišťuje provozovatel portálu
– odkaz z hlavní stránky portálu na PR článek po dobu 7 dnů
– PR článek bude na portálu přístupný min. 1 rok
– kapacita pro PR články je omezena – v průběhu jednoho týdne může být na jednom portálu publikováno max. 7 PR článků

 

Příklad: