Recenze produktu je novinka v nabídce služeb skupiny SNOW. Jedná se o redakční recenzi produktu, který má tematickou souvztažnost s některým z titulů vydavatelství. Vydavatelství garantuje nezávislé a odborné otestování produktu a textovou přípravu redakční recenze. Nezávislou formou tak referuje o zejména nových výrobcích a jejich výhodách i nevýhodách. Recenzi lze připravit pro vnitřní potřebu inzerenta, může být i publikována na stránkách tištěného časopisu nebo na jeho internetovém protějšku.

 

Proč recenze?
Společnost a její požadavky na informace se neustále vyvíjí – a s ní i formy marketingové komunikace. Recenze je čtenáři vnímána důvěryhodně právě proto, že je tvořena redaktorem bez obchodních vazeb na dodavatele, a zaručuje tak obsahovou nezávislost.

Jaký produkt recenzovat?
Ideální produktem pro recenzi je výrobek technologicky zralý, který sám o sobě garantuje kvalitu. Čtenáře ale určitě zaujmou i neobvyklosti, zajímavé novinky či inovativní technologie. Typický čtenář časopisů a portálů skupiny SNOW je hladový po novinkách a produktech, které jsou „in“ a v duchu moderních trendů.

Kdo jsou recenzenti?
Recenzenti se rekrutují z domovských, případně externích autorů a odborných přispěvatelů redakci – vždy však lidé, kteří mají mandát ten který produkt recenzovat. Jméno recenzenta je nedílnou součástí recenze a recenzent je ten, který zaštiťuje kvalitu a objektivitu recenze.

Jaké je riziko, že recenze dopadne špatně?
I to se může stát. Poselství recenze ale předurčuje zejména sám recenzovaný výrobek. A přístup recenzenta bude nastaven v první řadě na hledání pozitivních sdělení a nikoli na hledání chyb a mezer. Nikdo se nemusí obávat rány pod pas. A nakonec i některá kritická sdělení (například kritika vysoké ceny, barevnosti apod.) mohou zvýšit důvěru v recenzi a potažmo v produkt. Dodavatel má nicméně právo veta – pokud se nenajde oboustranně přijatelný konsensus – publikování recenze odmítnout.

 

Cena

Poplatek za zpracování recenze závisí na délce tvořeného textu:

Kratší formát: 4 900 Kč / text o rozsahu cca 2 tisíce znaků textu (včetně mezer)

Delší formát: 5 900 Kč / text o rozsahu cca 3 500 znaků (včetně mezer)

Cena zahrnuje: testování produktu a zpracování textu recenze vč. jazykové korektury. Text je uvolněn k volnému šíření dodavatelem (s podmínkou uvedení zdroje SNOW.CZ – Jméno Příjmení autora)

Cena neobsahuje: publikování či jiné šíření recenze

Sleva: v případě zakoupení komerčního prostoru (PR články) a publikace v médiích SNOW media je sleva na přípravu textu 50 %.

 

Dodavatel dostane text recenze k autorizaci a má právo odmítnout zveřejnění recenze v případě, že neodpovídá jeho očekáváním, bez nároku na finanční satisfakci.

Produkt poskytne (zapůjčí) dodavatel (prodejce, dovozce…) nejpozději 21 dní před termínem inzertní uzávěrky, bude mu vrácen bezprostředně po otestování (nebude-li domluveno jinak). U produktů, které jsou na testování v některém ohledu náročnější (například lyže), bude termín testování a publikace domluven individuálně a předpokládá delší předstih. Redakce má právo odmítnout zpracování recenze v kapacitních či organizačních důvodů.

Případná hromadné testování (například testy lyží) podléhají vlastním podmínkám.

Ukázka recenze o rozsahu na 1/1 strany v časopise SNOW

Ukázka recenze o rozsahu na 1/2 strany v časopise SNOW

 

SNOW copywriting

Pokud máte zájem o asistenci s přípravou firemních textů, reklamních článků apod., sledujte nabídku služby copywriting zde.