Redakční recenze představuje typ služby, který nabízí významnou souhru mezi potřebami spotřebitelů (čtenářů) a inzerentů (prodejců recenzovaného zboží.) Vydavatelství garantuje nezávislé a odborné otestování produktu, textovou či video přípravu redakční recenze. Nezávislou formou tak referuje o zejména nových výrobcích a jejich výhodách i nevýhodách. Recenze může být i publikována na stránkách tištěného časopisu (SNOW, NORDIC), textová i video pak na jeho internetové platformě (SNOW.cz, NORDIC.cz, SKIALPUJ.cz a další. Recenze je vždy podpořena na socmédiích skupiny SNOW.

Proč recenze?
Společnost a její požadavky na informace se neustále vyvíjí – a s ní i formy marketingové komunikace. Recenze je čtenáři vnímána důvěryhodně právě proto, že je tvořena redaktorem bez obchodních vazeb na dodavatele, a zaručuje tak obsahovou nezávislost. Vedle nezávislosti se pozitivně projevuje i odborná autorita autora a titulu samotného.

Jaký produkt recenzovat?
Ideální produktem pro recenzi je výrobek technologicky zralý, který sám o sobě garantuje kvalitu. Čtenáře ale určitě zaujmou i neobvyklosti, zajímavé novinky či inovativní technologie, tajné tipy. Typický čtenář časopisů a portálů skupiny SNOW je hladový po novinkách a produktech, které jsou „in“ a v duchu moderních trendů.

Kdo jsou recenzenti?
Recenzenti jsou domovští, případně externí autoři a odborní přispěvatelé redakce – vždy však lidé, kteří mají odborný mandát ten který produkt recenzovat. Jméno recenzenta je nedílnou součástí recenze a recenzent je ten, který osobně zaštiťuje kvalitu a objektivitu recenze.

Jaké je riziko, že recenze dopadne špatně?
I to se může stát. Poselství recenze ale předurčuje zejména sám recenzovaný výrobek. A přístup recenzenta bude nastaven v první řadě na hledání pozitivních sdělení. Nikdo se nemusí obávat rány pod pas. A nakonec i některá kritická sdělení (například kritika vysoké ceny, barevnosti apod.) mohou zvýšit důvěru v recenzi a potažmo v produkt. Dodavatel má nicméně právo veta – pokud se nenajde oboustranně přijatelný konsensus – publikování recenze odmítnout.

Dodavatel dostane text recenze k autorizaci a má právo odmítnout zveřejnění recenze v případě, že neodpovídá jeho očekáváním.

Produkt poskytne (zapůjčí) dodavatel (prodejce, dovozce…) nejpozději obvykle 21 dní před termínem inzertní uzávěrky, bude mu vrácen bezprostředně po otestování (nebude-li domluveno jinak). U produktů, které jsou na testování v některém ohledu náročnější (například lyže), bude termín testování a publikace domluven individuálně a předpokládá delší předstih, případně proběhne na hromadných testovacích akcích redakce (typicky SNOWtest lyží). Redakce má právo odmítnout zpracování recenze v kapacitních či organizačních důvodů.

Hromadné testovací akce (např. testy lyží či testy skialpnistického vybavení) mají vlastní podmínky.


Ukázka recenze o rozsahu na 1/1 strany v časopise SNOW:

Ukázka recenze o rozsahu na 1/2 strany v časopise SNOW: