Jak zjistit, kdo jsou čtenáři SNOW? Existuje více cest. Ta nejsofistikovanější je průzkum Media Projekt, který přinesl na jaře 2017 tyto výsledky: mezi čtenáři SNOW je 78 % mužů a 22 % žen, a to nejčastěji ve věku 30 až 49 let (53 %) a 12 až 29 let (33 %). Vysokoškolské vzdělání má 29 % z nich. Osobní měsíční příjem 15 000 Kč a více má 41 % čtenářů, dalších 26 % si nepřálo tento údaj uvést. Poměrně rovnoměrně jsou zastoupeni čtenáři s rodinou a bezdětní.

Zdroj: Mediaprojekt 2017/1q

K tomu, abychom rozpoznali detaily typického čtenáře, využíváme i další metody, zejména čtenářské ankety. Mimochodem, podle poslední z nich (2012, 1 590 respondentů) jsou výsledky společně sledovaných ukazatelů velmi blízké výsledkům Media Projektu.

V anketě se ale ptáme i na další detaily. Například v zimě provozuje 93 % našich čtenářů sjezdové lyžování, běžecké pak 45 %, freeride 29 %, snowboarding 15 % a skialpinismus 11 %.

37 % čtenářů vlastní dva páry sjezdových lyží, 18 % páry tři.

64 % čtenářů jezdí na lyžařskou dovolenou úplně na vlastní pěst, dalších 50 % využívá služeb CK, ale dopravu volí vlastní (osobním vozem). 10 % respondentů jezdí lyžovat do vlastního bytu, chaty či apartmánu.

Z téže ankety také vyšlo, že průměrná útrata čtenáře SNOW za lyžařskou výbavu byla 8 352 Kč. Což se nezdá moc, ostatně rok 2012 byl obecně znám přidušenou spotřebitelskou aktivitou. Přesto všech 72 tisíc deklarovaných čtenářů SNOW operovalo kupní silou přes 600 miliónů Kč.

Je zřejmé, že bude potřeba zrealizovat anketu novou, jejíž výsledky bude odpovídat aktuální ekonomické situaci. Jedna věc je ale jistá: Lyžování je nejdražší masově provozovaný sport, z čehož plyne, že cílová skupina SNOW jsou čtenáři bonitní.

V ČR lyžují pře dva miliony lidí. Právě čtenáři médií SNOW jsou těmi nejaktivnějšími z nich a za lyžování utrácejí nejvíce peněz.