Trh s tištěnými periodiky prochází v posledních 10 až 15 letech výraznými pohyby, které ještě umocnila covidová pandemie. Na novou situaci reaguje vydavatel časopisů SNOW a NORDIC efektivnější a adresnější distribucí, která minimalizuje remitendu z volného prodeje v trafikách.

 

Ve vydavatelství SNOW media jsme hledali řešení, které bude efektivní z hlediska čtenářů i inzerentů. Rozhodli jsme se plošně nezvyšovat ceny inzerce, ale spíše optimalizovat distribuci tak, aby se časopis dostal k cílovým čtenářským skupinám, a přitom se minimalizoval počet neprodaných výtisků (remitenda).

Ceny tisku rapidně rostou

Na světovém trhu rapidně vzrostly ceny papíru a v souvislosti s růstem cen energií a práce se cena tisku časopisů jako SNOW či NORDIC zvedla bezmála dvojnásobně. Papíru je navíc nedostatek a musí se objednávat až s ročním předstihem.

Změny v distribuční síti

Dlouhodobě zároveň ubývá trafik, které kvůli ubývající poptávce po denních tiskovinách přetváří svou nabídku. SNOW bude ve vybraných trafikách stále v prodeji (zhruba na tisícovce prodejních míst), přičemž množství výtisků ve volném prodeji bude přizpůsobeno místní poptávce (např. kupóny na skipas zdarma) a využitelnosti předpokládané remitendy.

Distribuce 2.0

O to větší energii budeme vkládat do řízené distribuce časopisu mezi oborové partnery. Pokračuje osvědčený motivační systém pro předplatitele (více zde), nově podnikáme kroky, aby se SNOW i NORDIC dostaly do každé lyžařské speciálky v ČR a SR, rozšiřujeme databáze VIP čtenářů o další insidery a osoby, které mají v lyžování vliv. Nadále budeme rozšiřovat časopisy mezi oborové instituce a na akce (připomeňme, že v současné době jsme exkluzivními mediálními partnery SLČR, APUL, SNOW tour nebo třeba běžkařské série Stopa pro život).

Zároveň rozšiřujeme koncept aktivního nakládání s remitendou tak, aby se časopisy přirozeně šířily mezi relevantními skupinami potenciálních čtenářů (prodejny, akce, cestovní kanceláře, …). Každý relevantní subjekt si bude moci snadno objednat remitované výtisky pro své zákazníky nebo partnery prostřednictvím internetového formuláře. Věříme, že s rostoucí cenou tiskovin poroste význam remitendy. Časopisy budou vnímány prestižněji a lidé si jich budou více cenit i v případě, když je obdrží coby dárek k nákupu atp. Rádi dodáme časopisy i na vaše akce nebo jako dárky pro vaše obchodní partnery.

Souhrnný cíl projektu Distribuce 2.0 je tak dostat časopis k „hodnotnějším“ čtenářům a eliminovat „ztracené“ výtisky.