Společnost se neustále vyvíjí a s ní i způsoby přijímání informací. Připravili jsme krátký souhrn, jak jsou na tom v současné tištěná média – nikoli na základě domněnek a pocitů, ale podle vědeckého zkoumání, studií, které sdružila Unie vydavatelů. Plyne z nich, že speciálně hobby časopisy mají v inzertním mixu stále své pevné – byť často opomíjené – místo.

Jedinečná studie vytvořená Henley Centrem v roce 2004 říká, že lidé jsou již tolik přesyceni médii a informacemi, že ani pro média ani pro inzerenty dnes vůbec není jednoduché získat si pozornost publika. Henley Center formulovalo čtyři způsoby, jak si časopisy mohou získat pozornost publika.

Důvěra: kamarád a advokát – Podpora: pomoc při organizování našeho všedního dne – Status: náš smysl pro to někam patřit – Účast: most k interaktivitě

Jinými slovy, dobrý časopis by měl čtenářům tyto motivy nabízet. Pokud tak činí, je spolehlivý i jako nositel reklamní informace.

Tištěné slovo – vysoká důvěra

Henley Centrum odhalilo, že lidé stále věří v tradiční hodnoty – nejvíce důvěry mají ke svým nejbližším, ke své rodině a přátelům. Víra lidí spočívá převážně v termínu „můj svět“ oproti termínu „svět“. Časopisy tak dobře zapadají do konceptu jedincova světa, protože mají řadu stejných charakteristik jako jeho nejbližší přátelé: Osobní versus veřejný; Aktivní versus pasivní; Možnost volby versus bez možnosti volby.

Časopis je vždy majetkem osoby, která ho aktivně užívá, a tak stvrzuje svoji volbu.

Relevance a důvěryhodnost

Klíčem k tomu, jak dosáhnout relevance, je izolovat homogenní skupinu čtenářů do rozumného počtu a komunikovat aspekty pro danou skupinu významné – tedy vhodnými způsoby mířit na diváky s ohledem na jejich hodnoty, postoje a zájmy.

Hearst Magazines’ Engagement Factor Study, která se zaměřila na výzkum osob ve věku od 18 do 54 let, zjistila, že významnost časopisecké inzerce je mnohem větší než významnost inzerce na internetu či v televizi.

Časopisová inzerce60%
TV reklama38%
Internetová inzerce28%
Zdroj: Hearst Magazines’ Engagement Factor Study (2005)

Studie Absorbing Media (PPA 2002) potvrdila tatáž zjištění. Časopisecká inzerce byla považována z hlediska jejího spotřebitele za nejvýznamnější. Zhruba 50 procent publika potvrdilo větší významnost časopisecké inzerce oproti televizní reklamě a ještě větší proti internetové.

Nejzajímavější motivace, jimiž se lidé při čtení časopisů řídí

Můj čas a peníze jsou zhodnoceny

Mám je rád

Po přečtení jsem chytřejší

Moje osobní pauza

Často na ně reaguju

Příběhy mě pohlcují

Učím se tu nové věci

Je to součást mé rutiny

Považuji je za vysoce kvalitní a sofistikované

Věřím jim

10 zásadních předností časopisů

1. Zasažení cíleného publika

2. Poskytuje publikum, které věří inzerci – a proto je také pravděpodobné jeho zatažení do reklamního sdělení

3. Poskytuje odpovídající inzertní prostor, který ovlivňuje podstatnou část celkové čtenářské zkušenosti

4. Vytváří náladu čtenáře

5. Ovlivňuje čtenáře tak, že se budou chtít podílet na tom, co vidí

6. Efektivně působí na vytváření povědomí

7. Zvyšuje sílu slova

8. Vede lidi k vyhledávání informací o produktech a službách na internetu

9. Hraje klíčovou roli při zvyšování nákupní preference a podpoře prodeje

10. Poskytuje měřitelnou návratnost investic

Celou rozsáhlou kapitolu popisující výhody i úskalí tištěné inzerce najdete zde na webu Unie vydavatelů.

Čtěte také Jsou tištěná média in?