Poslední zimní sezóna nebyla jednoduchá: pro lyžaře ani pro obchodníky a cestovní ruch. Celkový společenský kontext tlumil zejména finančně náročné volnočasové aktivity, v případě lyžování se negativně projevil i vliv teplého počasí, které mařilo významnou část sezóny. Menší zájem o lyžování v důsledku ovlivnil i čtenost našich medií.

Počasí + nálada = zájem o média

Letošní zimní sezóna začala nadějně již zkraje prosince a střediska zahájila provoz velmi brzy. Na Vánoce, kdy obvykle přichází první vrchol zimní sezóny, ale přišla silná třítýdenní obleva, která negativně ovlivnila i lednovou návštěvnost. Příznivější počasí v období jarních prázdnin a vysoký zájem návštěvníků naplněnost středisek výrazně zlepšil. Bohužel v březnu bylo počasí opět velmi rozkolísané. Celkově byla zima teplotně o 1,9 °C nad dlouhodobým průměrem (průměrná teplota v sezóně 2022/23 byla 1,2 °C), srážky odpovídaly obvyklým úhrnům.

Návštěvnost českých lyžařských středisek (podle Asociace horských středisek ČR) spoluurčuje i zájem o lyžařská média

Parametry lyžařské sezóny 2022/23 (zdroj: Asociace horských středisek ČR)

Celková nálada ve společnosti (válka, energetická krize, inflace, …) a nelyžařské počasí se promítly i do zájmu o informace z lyžařských médií skupiny SNOW, která zaznamenala oproti svým nejsilnějším zimám před covidem mírný pokles. Přesto máme za to, že výsledky jsou vzhledem ke kontextu doby velmi dobré – například portál SNOW.cz je s 9,1 mil. zobrazených stran a 1,6 mil. unikátních návštěv jednoznačně nejvíce navštěvovaným lyžařským webem v Česku.

Výsledky webu SNOW.cz za poslední rok – 9+ milionů zobrazených stránek je mírně pod očekáváním redakce, přesto jasně dokazují dominanci webu a stvrzují jeho reklamní potenciál

Časopis SNOW

Hlavní tiskový titul společnosti dlouhodobě sleduje audit ABC ČR, resp. výzkum čtenosti Media projekt realizovaný výzkumnými agenturami STEMMARK a MEDIAN, jehož zadavateli jsou Unie vydavatelů a Asociace mediálních agentur (ASMEA).

Z hlediska sezónnosti nese metodika výzkumu pro časopis SNOW řadu nevýhod, neboť se sleduje a zveřejňuje čtenost vždy za posledních 12 měsíců, a zahrnuje tak i nelyžařská roční období. Je tedy dobré sledovat zásah časopisu spíše v delším časovém období, a tak si o něm udělat komplexní představu.

Nejvyšší zásah výzkum časopisu přiřkl v sezoně 2019/20: 44 tisíc pravidelných čtenářů a dlouhodobou čtenost (počet čtenářů, kteří se během sezóny setkali alespoň s jedním vydáním časopisu) pak 172 tisíc čtenářů. Další měření pak kolísala v intervalu 20 až 35, resp. 100 až 130 tisíc. Tento pokles, předpokládáme, je zapříčiněn spíše než počasím a společenskou situací vývojem metodiky měření a dobou, kdy se provádí – lyžování čtenáře zajímá samozřejmě jen několik měsíců v roce.

Dlouhodobě se na základě výzkumu i zkušeností redakce dá tvrdit, že každé jedno vydání zasáhne až 20 až 30 tisíc čtenářů a celkový roční zásah časopisu se pohybuje okolo 100 tisíc. Oproti starým dobrým časopisovým dobám se to nezdá moc, ale vzhledem k tomu, jakou disponují tištěná média důvěryhodností a dalšími pozitivními reklamními parametry, je zřejmé že v moderní digitální konkurenci mají stále své významné místo.

Výsledky výzkumu Media Projekt 2022/3q týkající se časopisu SNOW. Ten zůstal už jako jediný sledovaný v kategorii sportovní tituly.

Bližší výsledky výzkumu Media Projekt z posledních období – výsledky titulu SNOW negativně ovlivňuje sezónnost časopisu, jelikož průzkum je koncipován jako průběžný a vyhodnocuje se vždy posledních 12 měsíců.

Čtěte také Proč inzerovat v tištěných médiích