Podobně jako u webů, kde se dnes sledují detailní parametry (unikátní návštěvníci, návštěvy, zobrazení stran a reklamních bannerů, prokliky atp.), hrají čísla základní roli při šíření reklamních sdělení v tištěných titulech.

Cena reklamy v tisku, stejně tak její účinnost, je přímo závislá na počtu příjemců reklamního sdělení. Stejně jako je to v televizi, rádiu i na internetu, cenu reklamy vždy zásadně spoluurčuje počet jejích diváků, posluchačů, čtenářů, neboli šíře zásahu reklamního sdělení.

Tento model samozřejmě funguje i s časopisy – jen je dobrovolný – a ve SNOW ho již dlouhé roky praktikujeme. Trváme na tom, že zásadním hlediskem pro hodnotu inzerce je prodaný náklad definovaný mezinárodně uznávanou metodikou (v ČR tedy audit periodického tisku ABC ČR).

Právě počet příjemců reklamního sdělení je úměrný stimulaci zájmu o propagovaný produkt nebo značku.

Prodaný je víc než darovaný

Tím, že si někdo časopis koupí, deklaruje zájem o téma, důvěru v konkrétní titul a v informace jím šířené. Důvěra v časopis pak silně ovlivňuje i důvěru v reklamní sdělení. Platící čtenáři obvykle vítají či přinejmenším akceptují placenou reklamu, jelikož i ta je pro ně relevantním zdrojem informací. Platící čtenář chápe časopis jako investici, která se mu vrací ve formě informací a čtenářského prožitku.

Právě proto zejména počet prodaných časopisů definuje skutečný inzertní potenciál časopisu. V reklamní branži je platící čtenář základní jednotka, od níž se odvíjí význam a hodnota média.

Prodat časopis je v posledních letech (masový nástup internetu, krize tištěných médií) stále těžší, abychom sami prodávali co nejvíce časopisů, praktikujeme celou řadu mechanismů: spolupracujeme s institucemi (jsme partneři všech zásadních institucí českého lyžování a lyžařského byznysu), budujeme si vlastní exkluzivní prodejní kanály a hýčkáme si vlastní předplatitele. Jen díky tomu jsme schopni dosáhnout 5místných prodejů.