SNOW jako jediné lyžařské médium v Česku sdružuje zkušený tým autorů, kteří se lyžováním dlouhodobě profesně nebo jako hobby zabývají. Díky tomu SNOW přináší čtenářům exkluzivní články a příspěvky, které nikde jinde v českém prostředí nenajdete.

Jsou to zejména příspěvky z vlastní produkce a licencované produkty – testy lyží. Tradičně od prvních ročníků SNOW držíme licenci na World Ski Test, jeden z největších testů v Evropě. Letos třetím rokem budeme publikovat Supertest, produkt německého SKImagazinu, který má v Česku dlouhou tradici a pozitivní renomé. Kombinací těchto produktů se snažíme zajistit přístup k informacím jak v kvantitativním (Supertest má pro 2017/18 v hodnocení cca 140 párů lyží), tak v kvalitativním měřítku – náš SNOWtest se zaměřuje na menší počet lyží, ale do velké hloubky a s ohledem na specifika českého trhu.

V rámci všech našich projektů se snažíme sestavit konzistentní atraktivní obsah určený jasně definované cílové skupině a atraktivní grafické prostředí pro prezentaci inzerentů (pátá barva, parciální lak na obálce SNOW apod.).

Důsledně dbáme na odlišení reklamního a redakčního obsahu. Média, která chaoticky míchají redakční příspěvky s komerčními prezentacemi, nebo dokonce taková, v nichž se komerční příspěvky tváří jako redakční, si neudrží důvěru stále pozornějších čtenářů.

Neocenitelnou hodnotu má náš léta budovaný a konzistentní redakční tým.

Hodnocení obsahu i designu časopisů necháme na každém, jen doplníme, že pěkný a efektní časopis není až tak složité vyrobit: nejtěžší a nejnákladnější je vybudovat věrnou čtenářskou komunitu a dlouhodobě si udržet její důvěru. Vytvářet dlouhodobě prvotřídní produkt, který nebude nudit ani po letech své existence.

Že se to SNOW daří, dokazuje mimo jiné i bezkonkurenční diskuze na SNOW.cz.