Prodejní výsledky časopisu SNOW a návštěvnost portálu SNOW.cz jsou dlouhodobě monitorovány všemi dostupnými oborovými mechanismy.

 

Media Projekt a audit ABC ČR

Časopis je přihlášen ve výzkumu odhadů čtenosti tisku Media Projekt a v auditu periodického tisku Kanceláře ověřování nákladu tisku (Audit Bureau of Circulations). Jenom připomeneme, že to v časopisecké branži jediná možnost, jak podložit prodejní a distribuční výsledky. Ostatní „audity“ a prezentace vykazují obvykle čísla fantazijně generovaná za jediným účelem, a to přilákat zájem inzerentů, aniž by vždy korelovala s realitou. Kdo má dobré výsledky a chce být důvěryhodný, volí Media Projekt a audit ABC ČR.

Ten vychází z nadnárodní metodiky, která je precizní a nesmlouvavá. Například předplatné se akceptuje jen to, které je hrazeno unikátním zákazníkem převodem na speciální účet. Veškeré prodeje, které nejsou uhrazeny do splatnosti, se neakceptují. Auditor má přístup do účetnictví firmy, kterou pravidelně navštěvuje… Výsledkem je, že zdaleka ne všechny prodané nebo distribuované výtisky se podaří do oficiálního výstupu dostat. Porovnání takto definovaných prodejních výsledků je tak relevantní pouze s adekvátními daty a paradoxně může působit pro auditované médium kontraproduktivně.

Souhrnné výsledky říkají, že čtenářská skupina SNOW (až 75 tisíc čtenářů podle Media Projektu) je bezkonkurenčně největší z lyžařských tiskovin v ČR (na základě porovnatelných či legitimizovaných údajů).

 

Weby měří NetMonitor

Portál SNOW.cz je zařazen do výzkumu NetMonitor, což je rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České republice – právě jeho výsledky jsou základem pro rozhodování nákupčích reklamy.

Zároveň poskytujeme výsledky měřiče Google Analytics.

I portál SNOW.cz je v komplexu měřitelných údajů nejvýznamnějším českým lyžařským portálem s 955 539 unikátními uživateli a více než 6,4 miliony zobrazených stran (říjen 2016 až březen 2017, Google Analytics).

 

Máme zájem na tom, aby naši inzerenti věděli, kam míří jejich peníze, kolik přesně jejich sdělení osloví zákazníků a jakých cílů mohou s pomocí našich médií dosáhnout.

 

Zařazení médií do výše uvedených mechanismů podporujících transparentnost jejich výkonů, stejně tak jako s tím související náročná administrativní činnost, jsou našimi investicemi do důvěry partnerů. Z tohoto hlediska máme za to, že už nejde udělat víc.