Výsledky Media projektu za první pololetí roku 2018 byly ještě lepší než ty předchozí, přestože ve sledovaném období vyšla pouze dvě vydání časopisu SNOW. Průzkum ukázal, že časopis obecně čte 71 tisíc čtenářů, každé vydání pak osloví 26 tisíc čtenářů.

Připomeneme, že průzkum probíhá formou dotazování se vzorku téměř 13 tisíc respondentů modelovaného tak, aby odpovídal demografické struktuře obyvatel ČR. Vztahuje se jen na území ČR, čtenáře ze Slovenské republiky nezahrnuje. Průzkum tedy neodráží prodeje časopisu, nýbrž obecné povědomí a čtenost jednotlivých tištěných médií. Značka SNOW tak byla v povědomí veřejnosti v období leden až červen 2018 ještě silněji než mezi říjnem 2017 a březnem 2018.

Tištěná média drží setrvalý trend

Za zmínku stojí i souhrnné výsledky, jak je ve společnosti vnímán tisk jako médium. Celkově zasáhne 7 886 000 osob, tedy 90 % populace. Konkrétně časopisy čte 83 % obyvatel ČR. Trend zájmu o tištěná média je přitom od roku 2015 víceméně setrvalý, navzdory tomu, že celkem strmě roste vybavenost populace čtecími zařízeními typu smatphone nebo tablet.

 

Podrobné výsledky přinášíme v tabulkách níže. Výsledky předchozího výzkumu podrobněji komentujeme zde.

Čtenost časopisů s měsíční periodicitou (výběr)

 

Profil čtenáře SNOW