Čtenost časopisu SNOW dosáhla podle výzkumu Mediaprojekt ve 4. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021 v průměru 36 000 čtenářů měsíčně. Čtenost v delším období, která nejlépe vystihuje sezónní charakter časopisu, ukazuje, že SNOW má zhruba 127 000 čtenářů ročně.

Více informací najdete na Unie vydavatelů ČR – VÝZKUM ČTENOSTI TISKU – MEDIA PROJEKT (unievydavatelu.cz)