Je to tradiční evergreen. Nová média zaplavila prostor silou povodně a roky se spekuluje, kdy definitivně vytlačí papír. Přes veškeré proměny a pohyby je ale dnes už definitivně zřejmé, že papír má ve světě médií své pevné místo. A v lecčems je dokonce nenahraditelný. Což dokládá i aktuální výzkum Unie vydavatelů, který vznikl ve spolupráci s agenturami Median a STEM/MARK v době koronavirové krize.

Pokud vás toto téma zajímá do hloubi, stáhněte si celou prezentaci zde. Tento článek shrnuje jen to nejzajímavější.

Počítač je pracovní nástroj

Elektronická a tištěná média už dávno našla symbiózu pro spolužití. Ta elektronická hrají zejména roli praktickou a funkční. Při celodenním sezení u počítače si dokážeme vybrat a nakoupit výrobek v nejlepším poměru cena výkon, takřka přímým přenosem dokážeme sledovat aktuální dění politické či sportovní, sledovat počasí… Počítač (mobil atp.) je pro nás univerzální nástroj, kterým dnes obhospodařujeme své životy.

Četbu časopisů doslova miluje více než polovina české populace!

Ale není prostředníkem k odpočinku. Relaxační roli totiž přebrala do značné míry právě média tištěná. Člověk se ne zřídkakdy těší na to, až zaklapne počítač a přenese se do klidnějšího světa, světa nespojeného s prací a s povinnostmi. Až si sedne do křesla či lehne do postele a otevře – časopis nebo knihu.

Chování čtenářů: skoro polovina z nich čte pravidelně a do hloubky

Časopisy čte 77 % populace

Právě časopisy jsou nejčastěji využívaným typem tištěných médií, čte je 77 % české populace. Jako největší výhody tisku respondenti ankety uvedli to, že jim poskytují svobodu (mohu je číst, kdy chtějí, jak dlouho chtějí, mohou se k nim vracet) nebo se o ně mohou podělit, moderně řečeno mohou je sdílet. Významným argumentem pro je i názor, že jsou méně agresivní než jiná média.

Více než polovina respondentů se ztotožnila s tvrzením „miluji četbu časopisů“, myslí si, že se „novinám a časopisům dá věřit“ nebo že „noviny, zejména jejich přílohy a časopisy, nabízejí chvilku klidu a pohody v neklidné době“.

Reklama v časopisech je nejméně rušivá mezi všemi médii!

Časopisy – nejméně rušivá reklama

Se vztahem k časopisům velice úzce souvisí i vnímání reklamy na jejich stránkách. Ze všech médií, TV, rádií, socmedií, webů, letáků i novin je reklama v časopisech vnímána jako nejharmoničtější, nejméně rušivá. Značky inzerující v časopisech tak působí na své příjemce ve chvílích, kdy jsou pozitivně naladěny, a tedy mají větší potenciál vytvářet si pozitivní image. Podobně jsou časopisy hned po televizi vnímány jako nejdůvěryhodnější informační zdroje.

Tisk je hned po televizi nejdůvěryhodnější médium.

Shrnuto a podrženo

84 % populace (7,427 milionu lidí) čte tištěná média, z toho 77 % časopisy.

Tisk obecně patří stále mezi tři nejvýznamnější informační zdroje (společně s weby a TV).

Časopisy jsou pro čtenáře zakořeněnou formou odpočinku a informace v nich obsažené nesou vysokou míru důvěryhodnosti.  

Více než polovina populace miluje četbu časopisů. Zhruba polovina jsou pravidelní a důslední čtenáři.

Časopisy nabízejí nejméně agresivní reklamu, kterou významná část čtenářů považuje za užitečnou.

Tradiční výhody tištěných oproti ostatním médiím.