Předchozí i letošní dobrá zima, dobrá kondice ekonomiky, ale samozřejmě i kvalitní obsah a snadná dohledatelnost informací – tyto faktory stály za rekordním výsledkem portálu SNOW.cz v sezóně 2017/18. Počet zobrazených stran překonal magickou hranici 10 miliónů za rok.

Počet zobrazení (podle nástroje Google Analytics) tak zaznamenal nárůst 37 %, ještě lepší výsledek – nárůst 41 % – má počet návštěv, který vzrostl skoro přesně o jeden milion na 3,47 mil. Unikátních uživatelů přibyla třetina, celkem jich bylo 1,51 milionu. Počet lyžařů v Česku se odhaduje na 1 až 2 miliony podle míry jejich zaujetí. Z výsledků tedy lze usoudit, že web SNOW.CZ navštívil téměř každý lyžující Čech.

Kompletní přehled Google Analytics je ke stažení zde.

 

NetMonitor

I letos sledoval a analyzoval výkonnost webu průzkum NetMonitor. Ten jako primární nástroj mediálních agentur dokáže porovnat výkonnost webu s konkurencí a přesně analyzovat návštěvnickou skupinu podle socio-demoghrafické specifikace. Z výsledku lednového měření například vyšlo, že 54 % uživatelů jsou muži, nejzainteresovanější věková skupina je 35-44 let (35 %) nebo že 69 % uživatelů mají minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.

Podle národní socioekonomické klasifikace jasně převyšují dvě nejvyšší skupiny A a B se 44 %, zatímco pracovníci dělnických profesí jsou obsaženi pouhými 5 %.

Popisek:

A: Top manažeři a profesionálové s nejvyšším vzděláním
B: Střední management
C1: Nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, vlastníci, firem
C2: Kvalifikovaní dělníci, nemanuální pracovníci
D: Kvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci a málo vzdělaní pracovníci v nemanuálních profesích nebo na manažerských postech
E: Málo vzdělaní kvalifikovaní i nekvalifikovaní manuální pracovníci, malí podnikatelé v zemědělství a rybářství

Sociodemografický profil návštěvníků webu SNOW.cz z ledna 2018 ke stažení zde.

 

Časopis SNOW

Zájem o časopis SNOW je dlouhodobě stabilizovaný bez výraznějších výkyvů. I tak můžeme označit sezónu 2017/18 také pro tištěný časopis za rekordní – a to z hlediska počtu vydaných stran! Celkově jsme jej navýšili o 144, což odpovídá jednomu silnému časopisu navíc. Celkem jsme vydali 1 186 stran časopisu SNOW.